"Temiz Siyaset için İlk Adım: Mal Varlıkları Açıklansın!"
İmzanızla destek vermek için tıklayın

ENGLISH    

Transparency International Turkey is looking for a Lead Researcher !
Interested applicants could send their cv’s via e-mail to info@seffaflik.org latest by April 8, 2014.
Seçimlerden Yarına Kalan Güçlü Bir Demokrasi Mücadelesi Olacak
Bu süreçte şeffaf ve adil bir seçim için emek veren herkese teşekkürler..
Türkiye′den Twitter′a Erişimin Engellenmesi Hakkında Basın Açıklaması
Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz ortamının aşılması için izlenecek yol karartmadan değil daha fazla şeffaflıktan geçiyor!
İşte Mal Varlığını Açıklayan Adaylar!
Mal varlığını açıklayan belediye başkan adaylarını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz:
Yerel Seçim Adaylarına Çağrımız: Şeffaf Yönetim, Temiz Siyaset!
Belediye Başkan Adaylarını Mal Varlıkları ve Seçim Kampanyası Bütçesiyle Kaynaklarını Açıklamaya Çağırıyoruz!Araştırma ve Raporlar
TÜRKİYE’DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR
- Hane Halkı Gözünden Yolsuzluk, TESEV, 2001
- İş Dünyası Gözünden Yolsuzluk, TESEV, 2003
- Kamu Reformu Araştırması, TÜSİAD
- Belediyelerde Rüşvet Tarifesi, İSMMMO, 2009
- Hane Halkı Gözünden Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk, TEPAV, 2009
- İMAR-SEN
- Hayrettin Ökçesiz, İstanbul Barosu Çevresi Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması, 2nd Edition, İstanbul: Ekol Kitaplığı, 2001.


GENEL OLARAK YOLSUZLUK, NEDENLERİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE YAZILAN RAPORLAR
TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu
- Yolsuzlukla Mücadele: Kanunlar, Yönetmelikler, Uluslararası Sözleşmeler, Eylem Planları, Bülent Tarhan, TEPAV, 2006ETİK KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR
YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ
- Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması, Prof. Ömer Faruk Gençkaya
- Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik, Yrd. Doç. Dr. Gökçen Kılınç, Doç. Dr. Hüseyin Özgür Yrd. Doç. Dr. Neval Genç
- Kolluk Hizmetleri ve Etik, Prof. Dr. İbrahim Cerrah, Doç. Dr. Hasan Hüseyin Çevik, Doç. Dr. Turgut Göksu, Arş. Gör. Ercan Balcıoğlu
- Tapu Hizmetleri ve Etik, Doç. Dr. Hamza Ateş, Doç. Dr. Emre Bağce, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi ŞenULUSLARARASI RAPORLAR


Avrupa Birliği Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Raporları
- Evaluation Report III Theme I: Criminalization of Corruption (İng.)
- Evaluation Report III Theme II: Transparency of Party Funding (İng.)
- Evaluation Report Joint Round I and II (İng.)

Global Integrity Raporları
- 2008 (İng.)
- 2007 (İng.)
- 2004 (İng.)OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi İlerleme Raporları
- 2009 İlerleme Raporu (İng.)
- 2008 İlerleme Raporu (İng.)
- 2007 İlerleme Raporu (İng.)


Avrupa Birliği İlerleme Raporları
- 2009 İlerleme Raporu (Tr)
- 2008 İlerleme Raporu (Tr)
- 2007 İlerleme Raporu (Tr)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE/AGİT) Demokrasi Kurumları ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Raporları
- 2007 Erken Seçimleri Değerlendirme Raporu (Tr)
- 2002 Seçimleri Değerlendirme Raporu (Tr)

Makaleler
Bu sayfa yapım aşamasındadır…
#TemizSiyaset İçinİmza Kampanyası
#TemizSiyaset için siyasetçilerin ve üst düzey kamu görevlilerinin mal varlığı açıklansın!

http://www.change.org/TemizSiyaset

Son günlerde yolsuzluk soruşturmaları dolayısıyla siyasette ve kamu yönetiminde şeffaf ve hesap verebilir bir hukuksal altyapı ve işleyişe duyulan ihtiyaç bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır!

Dünyadaki tüm gelişmiş demokrasilerde siyasetçiler ve üst düzey kamu görevlilerinin mal varlığı halkla açık bir şekilde paylaşılır! Rusya gibi yolsuzluk algısı yüksek ve demokratik işleyişinde problemler yaşayan bir ülkede dahi milletvekillerinin malvarlığına internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Ülkemiz şeffaf ve dürüst bir yönetimin ihtiyaç duyduğu bazı temel mekanizmalardan yoksundur!

Kamu görevi ile yetkilendirilmiş kişilerin hesap verebilirliğini sağlayan, mal bildirimlerini şeffaflaştıran ve izlemeye açan bir sisteme acil olarak ihtiyacımız var! Bu sistem, vatandaşların izleme mekanizmasına katılması ve etkili bir denetimi mümkün kılacak, böylelikle yolsuzluk ve rüşvete izin vermeyen bir yönetim anlayışı oluşturulacaktır!

Türkiye'de 1990 yılından beri yolsuzlukları ve rüşveti önlemeyi amaçlayan ve mal bildiriminde bulunulmasını düzenleyen bir kanun var: 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

Peki, bu kanuna göre mal bildiriminde bulunması gereken hangi siyasetçi, üst düzey kamu görevlisi, medya sahibi ya da başyazarın mal varlığından haberdarız? Galiba hiç...

Çünkü, bu kanun mal bildirimlerinin gizli tutulması gerektiğini söylüyor!

Mal bildirimlerinin gizli tutulması, ilgili kamu görevlisi hakkında bir soruşturma açılmadığı sürece sicil dosyalarında kapalı olarak kalması ve herhangi bir kontrolünün yapılmaması ülkemizdeki gizlilik kültürünü artırmakta ve kamunun zararına sonuçların ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir.

Yolsuzlukların önlenmesi; dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını esas alan temiz siyaset ve kamu yönetimi için;

·Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan başta seçimle iş başına gelen her tür kamu görevlileri, bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, siyasi parti başkanları, gazete sahipleri, başyazarların mal bildirimleri halkla paylaşmalıdır.

·Bildirimlerinin derlendiği, vatandaşlarla açık ve düzenli bir şekilde paylaşıldığı bir internet sitesi kurulmalıdır.

·Daha etkili bir izleme ve denetleme mekanizmasının oluşturulması için mal bildirimleri her yıl yenilenmeli ve bildirimlerdeki bariz değişiklikler kontrol edilmelidir.

Mal bildirimlerinin şeffaf hale getirilmesi, izleme ve denetlemeye açılması da Türkiyenin uluslararası taehhütlerini yerine getirmesi açısından da kritik bir öneme sahiptir.


NOT: Kampanyayı imzaladıktan sonra Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından paylaşman çok önemli. Böylece çok daha fazla kişinin desteğini alarak muhataplara seslenebiliriz.

Kampanyaya hızlı ulaşım linkini de paylaşabilirsin: www.change.org/TemizSiyaset

Türkiye’de rüşvet ve yolsuzluğun ne ölçüde yaygın olduğunu düşünüyorsunuz?

Her yerde sistematik ve yaygın olduğunu düşünüyorum.   %70

Bazı kurumlarda sistematik ve yaygın olduğunu düşünüyorum.   %23

Sistematik olmayan, münferit olaylar olduğunu düşünüyorum.   %3

Yaygın olmadığını düşünüyorum.   %0

Türkiye’de rüşvet ve yolsuzluk yok.   %0

Fikrim yok.   %0

Bu ankete 1768 kişi katıldı

"Anketimiz 2010 yılında başlamış olup sitemizi ziyaret eden ve ankete katılanların görüşlerini yaklaşık olarak yansıtmaktadır."
Dergimiz


Click for Videos
19 Mayıs Mah.  Operatör Raif Bey Sok.  Niyazi Bey Apt.  No: 30  D:5  Şişli - ISTANBUL / TURKEY
Phone : + 90 212 240 52 81   Fax : + 90 212 240 52 81   info@seffaflik.org
Design by Proceedsoft
Webmaster : Levent Aysan