Vizyon: Toplumun bütün kesimlerinde yolsuzluktan arındırılmış bir toplum
Amaç: Şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hâkim kılmak
İlkeler:

Uluslararası Şeffaflık Derneği;

 • Faaliyetlerinde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini esas alır11084327_725678717552381_983860133_n (1)
 • Toplumsal yapıyı oluşturan veya kamu gücünü kullanan tüm kişi kuruluşların açık, dürüst, yasal, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde davranmasını talep eder, kendisi de aynı ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür.
 • Amaçlarını gerçekleştirmek üzere faaliyette bulunurken ilgili taraflara zamanında, açık ve doğru bilgi sağlar.
 • Demokrasiye inanır, açık ve şeffaf bir toplum hedefinin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul eder.
 • Siyasi bir tercihi yoktur, tarafsızdır, iç ve dış siyasetteki tüm parti ve gruplara, kurum, dernek ve vakıflara karşı eşit mesafede bulunmaktadır.
 • Tek tek kişi ve olaylara odaklanmak yerine yolsuzluğun temel ve sistemik nedenleri ile cesaret ve kararlılık ile mücadele eder.
 • Şeffaflığın artması, şeffaflık standartlarının oluşturulması, gerekli mekanizma ve kurumların oluşturulması ve toplumsal hayatta sivil inisiyatifin sağlanması ile yolsuzluğun önleneceğine inanır.
 • Olaylar karşısında aldığı konum tarafsız, bilimsel ve profesyonel analiz ve araştırmalara dayanır.
 • Amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurtdışındaki birçok kişi, kurum, kuruluşla işbirliği içinde hareket edecek olsa da özgür, tarafsız ve bağımsız tutumunu olumsuz yönde etkileyecek veya sınırlayacak herhangi bir mali destek kabul etmez.
 • Temel hak ve özgürlüklere saygılıdır, katılımcı, demokratik ve değişime açık fikirli bir kültür yaratmayı hedefler.
 • Kutup yaratan ve kavga eden değil, yapıcı, birleştirici, kucaklayıcı ve sonuca götürücü bir yapı oluşturmayı amaçlamıştır.

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği Tüzüğü’ne BURADAN ulaşabilirsiniz.