2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hâkim kılma amacını taşır.

Dernek, ilkelerini gerçekleştirme faaliyetleri çerçevesinde, yolsuzluğu sosyal, ekonomik ve politik krizleri besleyen, hukukun üstünlüğü ve demokratik sistemin işleyişini engelleyen, rekabeti ve ekonomik gelişimi önleyen, doğal kaynakların doğru kullanımını engelleyen ve insanları yoksulluk ve sefalete sürükleyen bir olgu olarak görmektedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği, yolsuzluğun azaltılması yönündeki çalışmaları kapsamında kamu kesimi, iş dünyası, sendikalar, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri gibi konuyla ilgili tüm tarafları bir araya getirerek faaliyetlerinde bu çok aktörlü işbirliğini esas alır. Toplumsal yapıyı oluşturan ve/veya kamu gücünü elinde bulunduran tüm kişi ve kurumların açık, dürüst, hukuka uygun, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde davranmasını talep eder ve kendisi de bu ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür.

9198142525_6b56dd327c_o

Uluslararası Şeffaflık Derneği, küresel düzeyde 90′dan fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü′nün (Transparency International- TI) ilke ve amaçlarını paylaşır ve Türkiye ülke kolu olarak yakın işbirliği içinde çalışır. Örgütün periyodik olarak yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perception Index-CPI), Rüşvet Verenler Endeksi (Bribe Payers Index-BPI) ve Küresel Yolsuzluk Raporu (Global Corruption Report-GCR) gibi uluslararası raporların hazırlanmasına katkı sağlar; söz konusu raporları yaygınlaştırır ve ülke kamuoyunun bilgisine sunar. Dernek, TI′ın hazırladığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Yıllık İlerleme Raporlarına doğrudan, Avrupa Birliği İlerleme Raporlarına ise TI Brüksel ofisi aracılığı ile görüş sağlamaktadır.

Ayrıca yurt içi ve dışındaki birçok kurum ve sivil toplum örgütüyle birlikte yolsuzluk hakkında farkındalığı artırmak, şeffaflık standartlarını geliştirmek, eğitimler vermek ve Türkiye′deki şeffaflığı ölçmek üzere şeffaflık barometresi ve şeffaflık veri tabanı oluşturmak gibi faaliyetler yapmayı planlanmaktadır.

Uluslararası Şeffaflık Derneği yolsuzluğun temel ve sistematik nedenleri ile mücadele eder, faaliyetleri polisiye bir nitelik taşımaz; isimleri deşifre etmez, yolsuzluk dosyaları açmaz, tek tek kişi, kurum ve olaylara odaklanmaz. Bunun yerine sivil inisiyatifin geliştirilmesi için gerekli mekanizma ve kuruluşların oluşturulması ile reformların gerçekleştirilmesi için çalışır.

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği Tüzüğü’ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği Kurucuları

 • Emine Oya Özarslan – Avukat
 • Zeki Gündüz – Avukat/Yeminli Mali Müşavir
 • Ufuk Batum – Mühendis
 • Güler Aras – Öğretim Üyesi
 • Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ (Kurum Temsilcisi Adnan Nas )
 • Ferruh Tunç – Yeminli Mali Müşavir
 • Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (Kurum Temsilcisi İdil Gürdil Atay)
 • Sadık Ferik – Yeminli Mali Müşavir
 • Kuzey Mali Müşavirlik AŞ (Kurum Temsilcisi Dursun Özcan)
 • Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (Kurum Temsilcisi İzel Levi Coşkun)
 • Ali Kamil Uzun – Yeminli Mali Müşavir
 • Ümit Hergüner – Avukat
 • Erim Bener – Avukat
 • Ahmet Samim Ünan – Avukat / Öğretim Üyesi
 • Mustafa Aydın Aysan – Ekonomist
 • Ahmet Levent Celepçi – Avukat