Yönetim Kurulu

E.Oya Özarslan– Yönetim Kurulu Başkanı
E. Oya Özarslan 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nden mezun oldu. 1998 yılında uluslararası hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini Teksas Austin Üniversitesi′nde tamamladı. 1996-1998 yılları arasında Teksas Austin Üniversitesi′nde araştırma asistanı olarak çalışan Özarslan, ilerleyen yıllarda uluslararası avukatlık bürolarında görev almış olup, halen bir özel şirkette hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır. E. Oya Özarslan, Istanbul ve New York Barolarına kayıtlı bulunmaktadır. 2008 yılından beri ise Şeffaflık Derneği′nin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Çıkar İlişkileri Beyannamesi

Zeki Gündüz
Zeki Gündüz lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde tamamladı. Maliye Bakanlığı′nda 8 yıl hizmet verdikten sonra, 1992 yılında PricewaterhouseCoopers′da vergi müdürü olarak çalışmaya başladı. 1997 yılından bu yana aynı şirkette partner olarak çalışmaktadır.

Çıkar İlişkileri Beyannamesi

Sevi Fırat
2002’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sevi Fırat, 2006’da Utrecht Universitesi’nde Ekonomi Hukuku eğitimi, 2004-2007 arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. 2010’dan günümüze İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Kamu ve Ceza Hukuku alanında doktora eğitimini sürdüren Fırat, CMS Cameron McKenna, Eli Lilly Company, Mehmet Gün & Partners şirketlerinde çalıştıktan sonra 2013’te Fırat-İzgi Avukatlık Ortaklığı’nı kurdu.

Çıkar İlişkileri Beyannamesi

Yasemin İnceoğlu
1983’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölü­mü’nden mezun olan İnceoğlu, Yüksek Lisans ve doktorasını (1990), doçentliğini (1993) ve profesörlüğünü (1999) Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden aldı. 2004’den beri Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmakta olan İnceoğlu, ILAD, UNESCO ve Amerikan Biyografi Enstitüsü gibi kuruluşlara üye olmasının yanı sıra, Avrupa Konseyi’nin medya okuryazarlığı toplantılarına Avrupa Komisyonu Uzmanı olarak katıldı. Columbia Üniversitesi (1994) ve Salzburg Seminerlerine (2003) burslu olarak davet edilen İnceoğlu, Medya Gözlem Platformu ile Medya Tekzip Merkezi’nin kurucu üyelerindendir. İnceoğlu’nun yayımlanmış kitaplarının arasında Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan Metin Çözümlemeleri ve Kadın ve Bedeni’ni sayabiliriz; ayrıca uluslararası ve ulusal konferanslarda medya, savaş, dezenformasyon, etik konularında sunduğu makale ve bildirileri mevcuttur. İnceoğlu aynı zamanda Sosyal Değişim Derneği’nin Danışma Kurulu Üyesi, kültür sanat merkezi Garaj İstanbul’un bireysel destekçisi ve Kadın Kültür Vakfı’nın Mütevelliler Heyeti Üyesi’dir.

Çıkar İlişkileri Beyannamesi

Necla Zarakol
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Haberciliği Bölümünden mezun olduktan sonra 11 yıl TRT Haber Merkezi’nde çeşitli görevlerde bulundu. 1981 yılında yazılı basına geçti ve dönemin yeni gazetesi Güneş’in, Ankara ve İstanbul bürolarında kıdemli muhabir olarak görev yaptı. 1985 yılında gazeteciliği bırakarak bir holdingin halkla ilişkiler müdürlüğünü üstlendi. 5 yıl boyunca holding ve şirketlerin iletişim etkinliklerini planlayıp yönetti. 1991-92 yıllarında Türkiye’nin en büyük reklam şirketlerinden RPM-Radar’da PR direktörü olarak görev yaptı ve TÜSİAD’ın resmi yayın organı Görüş Dergisi’ni hazırlamaya başladı. 92 yılı sonunda kendi işini kurdu ve dergiyi de 2004 yılı sonuna kadar 12 yıl boyunca aralıksız yayınladı. Necla Zarakol’un kurduğu Zarakol İletişim Hizmetleri A.Ş. 20 yıldır Türkiye’nin önde gelen şirketlerine iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor ve kendisi de bir çok STK ile yönetimlerinde yer alarak, ya da gönüllü danışmanlık yaparak iletişim sektöründeki 40 yılı aşan bilgi ve tecrübe birikimini paylaşıyor.

Çıkar İlişkileri Beyannamesi

Ali Ilıcak
Rekabet iktisadı, kurumsal ilişkiler ve regülasyon iktisadı konularında uzmanlaşmış bir ekonomist olan Ali Ilıcak son 10 yıldır özel sektörde Dentons ve ACTECON gibi hukuki ve iktisadi danışmanlık veren çeşitli kurumlarda ortak olarak görev yaptı. 2005 yılında Rekabet Kurumu’dan ayrılarak İstanbul’a gelen Ilıcak’ın Boston Üniversitesi’nden İktisat Politikası yüksek lisans derecesi bulunuyor. 1997 yılında Ankara Üniversitesi S.B.F. İktisat bölümünden mezun olan Ilıcak aynı yıl Rekabet Kurumu’nda rekabet uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Ilıcak’ın rekabet, kurumsal yönetim ve regülasyon temalarındaki yazıları düzenli olarak 2011-2013 yılları arasında Forbes ve Infomag dergilerinde yayımlandı. Ilıcak 2011, 2012 ve 2013 Güz yarıyıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İlaç Hukuku ve Ekonomisi dersi verdi. Evli ve iki çocuk babası olan Ilıcak Ocak 2015’de kendini babalık iznine ayırdı ve halihazırda ACTECON Danışmanlık’a regülasyon ve kamu ile ilişkiler konularında dışarıdan danışmanlık yapıyor.

Çıkar İlişkileri Beyannamesi

R. Murat Önok
Yrd. Doç. Dr. R. Murat ÖNOK, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (2000-2007) ve Koç Üniversitesi’nde (2007-) tam zamanlı; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde (2014) yarı zamanlı olarak çalıştı. 2012 yılından beri Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi ve Haziran 2013’ten beri İkinci Başkanı; Mayıs 2014’ten beri de Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakıf Yönetim Kurulu üyesi ve saymanıdır. Ayrıca, Transparency International Türkiye (Şeffaflık Derneği) yönetim kurulu üyesidir. Dr. Önok çok sayıda akademik ve mesleki derginin danışma kurulu veya hakem heyetinde yer almaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin Ceza Muhakemesi Kanunu Eğitici Komisyonu üyesi olarak Türkiye çapında çok sayıda ilde ceza muhakemesi hukuku ve insan hakları hukuku alanlarında eğitim vermiştir.

Çıkar İlişkileri Beyannamesi


 

Denetim Kurulu

Dilek Çilingir
Dilek Çilingir orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1993 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Arthur Andersen’da çalışmaya başladı. 2001 yılında Arthur Andersen Boston ofisine müdür olarak transfer olan Çilingir, 2002 yılında Deloitte&Touche LLP New York ofisine kıdemli müdür olarak atandı. Çilingir, Fortune 500 şirketler listesinde yer alan pek çok global ve yüksek cirolu müşterilerle çalıştı. 2006 yılında Amerika’da en yetenekli 24 kadın kıdemli müdür arasına seçilen Çilingir, serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) ve iç denetim (Certified Internal Auditor) sertifikalarına sahip. Çilingir, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’de sorumlu ortak olarak çalışmaktadır.

Bekir Özdemir
Bekir Özdemir, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. 2005-2010 yılları arasında Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Müfettiş ve Suistimal İnceleme Uzmanı olarak görev yapan Bekir Özdemir, 2010 yılında Deloitte bünyesine Kurumsal Risk Hizmetleri Bölümü’nde Kıdemli Danışman olarak katılmıştır. 2012 Nisan ayından bu yana da PwC Suistimal İnceleme Hizmetleri Birimi’nde Müdür olarak görev yapmaktadır.

İdil Gürdil Atay
1992 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan İdil Gürdil Atay, 2001-2003 yılları arasında Migros’ta bütçeleme, kontrol ve raporlama müdürü olarak çalıştı. 2003 yılında muhasebe, finansal raporlama ve iç denetim alanında Cognis’te görev alan Atay, KPMG Türkiye’de finansal servis ve işletme denetimi alanlarında 9 yıllık bir tecrübe elde etti ve halen KPMG Türkiye’de, Risk Danışmanlığı Servisi’nin başkanı olarak çalışmaktadır.

Danışma Kurulu

R. Bülent Tarhan
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Başmüfettişi 

Cengiz Aktar
İstanbul Politikalar Merkezi, Kıdemli Uzmanı 

Muhittin Acar
Hacettepe Üniversitesi, Kamu Yönetimi Profesörü