Genel Koordinatör

Yalın Hatipoğlu
y.hatipoglu@seffaflik.org

 

Özel Sektör Çalışmaları

 

İş Dünyası Şeffaflık Sistemi (BICA) Analizi Projesi

Asuman Sönmez
a.sönmez@seffaflik.org

 

İmren Borsuk
i.borsuk@seffaflik.org

 

Kamu Çalışmaları

Türkiye Şeffaflık Sistemi (NIS) Analizi Projesi

Melike Odabaş
m.odabas@seffaflik.org

 

 

Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele ve Uyum Çalışmaları

Nazlı Şenyaprak
n.senyaprak@seffaflik.org

 

Muhasebe ve İdari İşler Sorumlusu

Gökhan Tunç
g.tunc@seffaflik.org