Özel Sektör Programı

Yolsuzlukla mücadele için ilk adımın şeffaflık olduğunu savunuyoruz. Kamunun kapsamlı bir şekilde aydınlatılması ile ulaşılan şeffaflık seviyesi her ne kadar tek başına yolsuzluk riskini azaltmasa da, bir şirketin yolsuzlukla mücadele konusundaki farkındalığının ve üst yönetiminin bu konudaki kararlılığının önemli göstergeler olduğunu düşünüyoruz. Bu temelde, TI-Türkiye olarak bir özel sektör programı başlatıyoruz. Üyelik gerektiren bu program, şirketlere uyum, etik, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele politikalarını geliştirme konusunda farklı düzeylerde eğitimler içeriyor. Üye şirketler için bilgilendirme toplantıları, düzenli bültenler ve yayınların da yer aldığı bu program şirketlere, TI-Türkiye özel sektör departmanından danışmanlık alma fırsatını da sunuyor.

Konferans Türkçe Davetiye_son-1Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak özel sektörde daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir yapı kurulmasının, özel sektörde yolsuzlukla mücadele konusundaki farkındalığın artırılması, şirket üst yönetimlerinin bu konuda kararlılık göstermesi, şirketlerin bünyesinde etkili yolsuzlukla mücadele programlarının hazırlanması ve eksiksiz bir biçimde uygulanması ile
mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla başlattığımız “Özel Sektörde Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programı” kapsamında etik değerlerini pekiştirmiş güçlü bir iş dünyasının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefledik. Ayrıca yine proje kapsamında şirketlere uyum, etik, şeffaflık, iyi yönetişim ilkeleri ve yolsuzlukla mücadele politikalarını geliştirme konusunda farklı düzeylerde eğitimler vererek şirketlerde bir farkındalık yaratmayı görev edindik.

“Özel Sektörde Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programı” kapsamında gerçekleştirdiğimiz titiz bir çalışma sonucu hazırlanan ve şirketlerde etkin bir yolsuzlukla mücadele programı oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi için dikkat edilmesi gereken tüm hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olabileceğiniz bu “Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Rehberi” özellikle şirketlerin üst yönetimleri, hukuk departmanları, insan kaynakları departmanları ve kurumsal uyum sorumlularının kolaylıkla faydalanabileceği bir rehber niteliği taşımaktadır.

Özel Sektörde Şeffaflık için Çok-Paydaşlı Yaklaşım

İosekş dünyasına ilişkin bir ‘şeffaflık endeksi’ oluşturmayı amaçlayan bu projemiz, Transparency International tarafından geliştirilen “Kurumsal Raporlamada Şeffaflık” araştırmasının Türkiye ölçeğinde uygulanacağı ve iş dünyasının şeffaflık düzeyinin değerlendirildiği bir araştırmayı temel almaktadır. Endeksleme çalışması sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağımız raporun ise, kurumsal yönetim ve şeffaflık standartlarının geliştirilmesi için bir referans belge olmasını hedefliyoruz. Haziran 2014’te, özel sektör programımızın da bir ilk adımı olması amacıyla geliştirdiğimiz bu projemiz kapsamında, iş dünyası ile kamu sektörünü bir araya getirerek özel sektörde uyum ve şeffaflığı geliştirmek üzere çalışma ortaklıkları kurmayı ve bu alanda çalışmaların sürekliliğini sağlayacak bir yapı oluşturmayı da amaçlıyoruz.

“Kurumsal Raporlamada Şeffaflık için Çok-Paydaşları Yaklaşım projesi Hollanda Büyükelçiliği, İngiltere Büyükelçiliği ve TÜSİAD tarafından desteklenmiştir”

özelsektör

 

İş Dünyası için Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programları

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak 2015 yılında sonuçlarını açıkladığımız Kurumsal Raporlamada Şeffaflık araştırması göstermiştir ki Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi şirketlerinin önemli bir kısmı, yolsuzlukla mücadele programları hakkında kurumsal internet sitelerinde yeterli seviyede bilgi paylaşmamaktadır. Öncelikle şeffaflık konusunda bir farkındalık eksikliği olarak görülmesi gereken bu durumun, çok sayıda şirketin bir yolsuzlukla mücadele programından yoksun olduğu şeklinde yorumlanabilmesi de mümkündür. Bu bağlamda Türkiye’de şirketlerin etkili yolsuzlukla mücadele programları tasarlamaları ve uygulamalarını desteklemek amacıyla bir eğitici rehber hazırlamanın gerekli olduğunu düşündük. Proje kapsamında farklı kentlerde iş dünyasından temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantılarda, sorun alanları tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilecek ve bu doğrultuda, uzman akademisyenler ve sektörel temsilcilerin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından rehberin içeriği hazırlanacaktır.

İş Dünyası için Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programları projesi Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.

hollanda