Devam etmekte olan projeler

 

Medyada Şeffaflık

Şeffaflık için Daha Güçlü Bir Medya Projesi

Empowered Media for Transparency

Yolsuzluk ve şeffaflık gibi konulara ilişkin medyadaki uzmanlığın ve medya okuryazarlığının artmasını amaçlayan projemizde, kamuoyunda şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili konularda farkındalık yaratmayı da hedefliyoruz. Haziran 2014’te başladığımız ve bu konularda daha etkin bir izleme ve kamusal tartışma geliştirmeyi amaçlayan projemize pek çok medya kuruluşu katkı sunuyor.

DSC_0331 Proje kapsamında iki ayda bir gazeteci ve muhabirlerle Türkiye gündemine ilişkin konuları şeffaflık açısından değerlendirdiğimiz toplantılar gerçekleştiriyor, bu bakış açısının haber içeriklerine de yansıması amacıyla medya paydaşlarımızla birlikte yazılı ve görsel materyaller hazırlıyoruz.

Bu proje İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

FCO_BCG_MAST_PS_BW

 

Medya ve Etik Projesi

Ethical Principles and Pledge for Media Coverage

Medya, bir ülkenin seçim dönemi çalışmalarının adil ve şeffaf olması ve vatandaşların kendi geleceklerini bağlayan bu kritik süreçle ilgili bilgilendirilmesi noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Seçim dönemine dahil olmuş politikacıların vaatleri, partilerin manifestoları, ülkenin sorunlarına ilişkin yaklaşımları, seçim sürecinin işleyişi, seçim kampanya ihlalleri vb. konularda kamuoyunun yeterli ve özenli bir biçimde bilgilendirilmesi, medyanın kritik ve saygın görevlerinden biri konumunda.

etik-kampanya

Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak, seçim dönemi haberciliğinin, toplumun genel faydasını gözeterek vatandaşların bilgi alma hakkını tanıyan bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmesinin önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple seçim dönemi haberciliğinin etik bir çerçevede yürütülmesi adına proje kapsamında Seçim Dönemi için Etik Habercilik Teminatı’nı medya kurumlarının/medya mensuplarının imzasına sunuyoruz.

Projenin bir diğer aktivitesi ise araştırmacı gazetecilik üzerine hazırlanacak belgesel. Söz konusu belgeselin 2015 yılı sonunda yayına çıkması planlanıyor.

Bu proje İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.

istanbul_en-gb

 

 

 

Geçmiş projeler

 

seffafgundemŞeffaf Toplum, Genç Medya ve Yeni Medya Projeleri

Transparent Society, Young Media and New Media Projects
İsveç Konsolosluğu ve Hollanda Konsolosluğu desteğiyle gerçekleştirilen Şeffaf Toplum Projesi 2012 yılında hayata geçirilmiştir. Üniversite öğrencileri ile birlikte şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik konularında araştırma yapılarak 3 ayda bir Şeffaf Gündem Dergisi yayımlanmış, derginin konusu ile ilgili paneller düzenlenmiş ve 15 günde bir Açık Radyo’da konuyla ilgili uzman kişilerle sohbet programları gerçekleştirilmiştir.

20140811_175809

Projenin başarısı, ilerleyen yıllarda Genç Medya ve Yeni Medya isimleriyle yenilenerek ve geliştirilerek devamını sağlamıştır. 2014 yılında

‘Yeni Medya’ adı altında devam ettirdiğimiz bu projemizde, üniversite öğrencileri ile birlikte şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirlik konularında medya çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni Medya üç temel bileşenden oluşuyor: Şeffaf Gündem Dergisi, Şeffaf Gündem Radyo Programı ve Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Konferansı.