Devam etmekte olan projeler:

Ulusal Şeffaflık Sistemi Analizi

National Integrity System Assessment (NIS)

Transparency International tarafından geliştirilen şeffaflık sistemi analizleri, şu ana kadar tüm AB üye ülkelerinde gerçekleştirilmiş olan kapsamlı bir araştırma projesidir. Araştırmada, ülkedeki temel kurumlar (yargı, yasama, yürütme, kamu sektörü, özel sektör, medya, sivil toplum gibi) şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmakta ve araştırma sonucunda bir rapor yayımlanmaktadır. Bu rapor, projenin sonraki aşamalarındaki savunuculuk faaliyetleri ve izleme süreci için de bir dayanak oluşturmaktadır. Bu proje, tüm aday ülkelerle birlikte Türkiye’de de, Mayıs 2014’te başlatılmış olup, üç yıl sürecektir. Ayrıntılı bilgi için projenin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

ab-logo

 

 

cevre

Türkiye Çevre İhlalleri Haritası Projesi

Turkey Map of Environmental Violations

Bugün Türkiye’de şeffaflığa en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri de çevre politikaları. Bu temelde, çevre hakkı ihlallerini haritalandırmak, çevre politikalarında şeffaflığın temel alınması konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütmek amacıyla bir proje geliştirdik. 15 Eylül 2014’te başlayan ve 9 ay sürecek olan bu projemizi, Çevre Hukuku Derneği ile yürütüyoruz.

Ayrıntılı bilgi için projenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

©ngilizce-Logo-JPG CFCU ab_tr_en_color avrupa-birligi-bakanligi-logo

 

 

Siyasetin Finansmanında Şeffaflık

Transparency in Political Financing

sivil koalsiyonAvrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında desteklenen projemiz, Türkiye siyasetinde şeffaflık ve hesap verebilirliği geliştirmeyi amaçlıyor. Ekim 2014’te başlayan bu çalışma, özellikle siyasetin finansmanında şeffaflık alanında, mevzuat ve uygulamaya dair temel sorunların tespit edilmesi, bu sorunların çözümüne ilişkin reform önerileri geliştirilmesi ve bu önerilerin savunuculuk faaliyetleri ile desteklenerek hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye projenin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

ab-logo CSD_Logos-01 CSD_Logos-12 CSD_Logos-14

 

Geçmiş projeler

Yolsuzlukla Mücadele Göstergeleri ve Ölçümü Projesi

Comparative Indicator Based Monitoring of Anti Corruption Progress (CIMAP)

Ocak 2010’da Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve üç ülke temsilciliği Arnavutluk, Makedonya ve Kosova ile birlikte başlatılan “Yolsuzlukla Mücadele Göstergelerinin Belirlenmesi ve Ölçümü” projesi Türkiye’de şeffaflığın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. zlemenin yapıldığı 2010 yılının genel bir fotoğrafını çeken bu çalışma, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirlik konusunda ilerlemede başarılı olunması için gereken minimum standartlara Türkiye’nin ne derece uyduğunu gösteren ve iyileştirilmesi gereken alanları işaret eden bir ilk çalışma niteliğindedir. Çalışmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir.

 

ab-logo

 

 

 

Etik Çocuk

Ethics Child

etik

 

Düşünme temelli etik eğitimi projesi olan Etik Çocuk, farklı disiplinlerden eğitici ve akademisyenler tarafından 2013 eğitim-öğretim yılında bir Etik Müfredatı hazırlanması amacıyla başlamış, “eğiticinin eğitimi”yöntemiyle öğretmen ve ilköğretim öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarından oluşan eğitimleri içermiştir. Müfredat kapsamına alınan “değer” ya da “kavram”lar, felsefi bir gözle ve yöntemle ele alınarak, öğrencilerin soru sorma, sorgulama bilinci, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Projemiz, ‘Değerler Eğitimi için Bir Kılavuz Denemesi’nin de yayımlanması ile Temmuz 2014’te tamamlanmıştır.

Proje kapsamında hazırlanan kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz