Uluslararası Şeffaflık Derneği bünyesinde 3 ana departman bulunmaktadır. Bunlar;

Özel Sektör Araştırmaları

Kamu Araştırmaları

Medya ve İletişim Departmanlarıdır.