Uluslararası Şeffaflık Derneği bünyesinde 2 ana departman bulunmaktadır. Bunlar;

Özel Sektör Araştırmaları

Kamu Araştırmaları departmanlarıdır.