DAVETLİSİNİZ: İş Dünyası Şeffaflık Sistemi Analizi Konferansı

14 Mart 2017 Salı günü Hilton Bosphorus Otel’de gerçekleşecek olan İş Dünyası Şeffaflık Sistemi Analizi Kapanış Konferansımızda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Konferans programını aşağıda görebilirsiniz. Kaydınızı info@seffaflik.org adresine mail atarak yaptırabilirsiniz. Raporun tamamına ulaşmak için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.   

Mart 13th, 2017|

2016 YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ AÇIKLANDI!

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ 2016 YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ'Nİ AÇIKLADI Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2016 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin Yolsuzluk Sıralamasındaki Düşüşü Sürüyor! Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi puanı ve sıralamadaki yeri 2013 yılından beri çarpıcı bir biçimde gerilemeye devam ediyor. 2016 yılı Endeks sonuçlarına göre, bir puanlık düşüşle 41 puan alan Türkiye 9 basamak birden gerileyerek 176 ülke arasında 75. sırada yer aldı. [1] Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele alanındaki gelişmeleri takip edememesi nedeniyle, önceki yıllarda alt sıralarda bulunan birçok ülke bu yıl ön sıralara geçti.   [...]

Ocak 25th, 2017|

2016 Şeffaflık Ödülleri için Başvurularınızı Bekliyoruz!

  Başvuru formu için: https://goo.gl/forms/LZjF5C3eYcEJo63d2 ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ ŞEFFAFLIK ÖDÜLLERİ - YÖNERGE Şeffaflık Ödülleri, yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla verilmektedir. Şeffaflık Ödülleri, Medya, Kurumsal ve Yurttaş olmak üzere 3 kategoride verilecektir. Ödüllere Türkiye’de yerleşik olan ve resmi yahut profesyonel görevler üstlenen birey ve kurumlar dahil olmak üzere toplumun her kesiminden kişiler başvurabilir. Ödülün finansal bir karşılığı olmayıp, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık için çalışan geniş bir insan ve kurum yelpazesinin yer alacağı ödül törenine katılım ve bir plaketten oluşmaktadır. Şeffaflık Ödülleri’nin yaratacağı farkındalık, ülkenin sosyal, politik [...]

Ekim 3rd, 2016|

Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat Kitabı

Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat - R. Bülent Tarhan Başbakanlık Başmüfettişi (halen emekli) tarafından hazırlanarak TEPAV tarafından yayımlanan bu kapsamlı çalışma, yolsuzlukla mücadelenin hukuksal çerçevesini oluşturan temel mevzuatın yanı sıra uluslararası anlaşmaları, “Bir Olgu Olarak Yolsuzluk” başlıklı TBMM Yolsuzluk Araştırma Komisyonu Raporunun Yolsuzlukla Mücadele Önlemleri ve Yöntemleri ile Sonuç bölümünü, uluslararası raporları, T.C. hükümetlerinin yayımladığı eylem planlarını ve Bülent Tarhan’ın “Yolsuzlukla Mücadelenin Kurumsal Alt Yapısı ve Hukuki Çerçeve” başlıklı kapsamlı bir makalesini içermektedir. Saydamlıkla ve iyi yönetişimle bağlantılı mevzuatın yolsuzlukla mücadeleyle de bağlantılı olduğu düşüncesiyle bu kitap kapsamında, örneğin bilgi edinme ve mali yönetim mevzuatı ya da Sermaye Piyasası Kanunun [...]

Eylül 21st, 2016|

DEMOKRASİMİZE YÖNELİK DARBE GİRİŞİMİ KABUL EDİLEMEZ!

DEMOKRASİMİZE YÖNELİK DARBE GİRİŞİMİ KABUL EDİLEMEZ! 15-16 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti’ne, Anayasa’nın değişmez hükümleri arasında ifadesini bulan “demokratik hukuk devleti”ne ve halkımızın iradesine karşı akıl dışı bir teşebbüs gerçekleşmiştir. Bu teşebbüsün püskürtülmesi; iktidar ve muhalefet partileri, TSK üst komuta kademesi, emniyet teşkilatı, medya organları ve geniş toplum kesimlerinin darbeye karşı birlikte ve kararlı duruşu sayesinde mümkün olmuştur. Demokrasiye bağlılık için, her koşul altında halk iradesine saygı ön koşuldur! Darbelerden çok zarar görmüş bir ülke olarak, bu karanlık günden ancak daha çok demokrasi ile çıkarız! İnsan haklarına saygı ve demokratik hukuk devleti ilkeleri bu topraklarda yaşayan herkes için gerekli olup; bize [...]

Temmuz 16th, 2016|

29 Haziran Yol Ayrımında Güçler Ayrılığı Paneli

29 Haziran 2016 Çarşamba günü Elite World İstanbul Hotel'de gerçekleşecek olan “Yol Ayrımında Güçler Ayrılığı İlkesi” panelimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Panelde akademiden ve sivil toplumdan katılımcılarla beraber güçler ayrılığı ilkesinin demokratik hukuk devletleri için önemini ve güçler ayrılığı konusunda Türkiye'deki yansımaları tartışacağız.

Haziran 22nd, 2016|

Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı Değerlendirmesi

  Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planları Değerlendirmesi 2010-2014 Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı’nın (YMEP) 22 Şubat 2010’da yayınlanmasından altı yıl sonra, 29 Nisan 2016 tarihinde 2016-2019 yıllarına ilişkin ikinci bir Eylem Planı açıklanmıştır. Öncelikle 2010 yılından bugüne YMEP çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyuyla yeterli bilgi paylaşılmamış olması, şeffaflığın artırılmasına yönelik çalışmaların şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten oldukça uzak bir şekilde işlediğini göstermektedir. Ayrıca yeni ve eski eylem planları arasında geçen iki yıllık süreçte herhangi bir strateji izlenmemiş olması ve 2010 yılı YMEP’ine ilişkin bir özdeğerlendirme yapılmadan 2016’da yeni eylem planının açıklanması, Plan'ın yolsuzlukla mücadelenin AB vize muafiyeti koşullarından biri [...]

Haziran 2nd, 2016|

Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Rehberi

Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak özel sektörde daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir yapı kurulmasının, özel sektörde yolsuzlukla mücadele konusundaki farkındalığın artırılması, şirket üst yönetimlerinin bu konuda kararlılık göstermesi, şirketlerin bünyesinde etkili yolsuzlukla mücadele programlarının hazırlanması ve eksiksiz bir biçimde uygulanması ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla başlattığımız “Özel Sektörde Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programı” kapsamında etik değerlerini pekiştirmiş güçlü bir iş dünyasının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefledik. Ayrıca yine proje kapsamında şirketlere uyum, etik, şeffaflık, iyi yönetişim ilkeleri ve yolsuzlukla mücadele politikalarını geliştirme konusunda farklı düzeylerde eğitimler vererek şirketlerde bir farkındalık yaratmayı görev edindik. “Özel Sektörde Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programı” kapsamında gerçekleştirdiğimiz titiz bir çalışma sonucu hazırlanan ve [...]

Mayıs 27th, 2016|

16 Mayıs 2016 Türkiye’den ve Dünyadan İyi Uygulamalar – Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Konferansı

16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Hilton Bosphorus Hotel'de gerçekleştireceğimiz "Türkiye'den ve Dünyadan İyi Uygulamalar - Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele" başlıklı konferansımıza davetlisiniz. Hem farklı sektörlerden çok uluslu şirketlerin ilham veren yolsuzlukla mücadele programları hakkında bilgi sahibi olacak, hem de Avrupa'dan örneklerle sivil toplum kuruluşlarının özel sektörde yolsuzlukla mücadele konusuna yaklaşımları ve bu konuda yapılan çalışmaları öğrenme fırsatı bulacaksınız. LCV: info@seffaflik.org

Mayıs 11th, 2016|

28 Nisan 2016 İsveç’te ve Türkiye’de Medya Ombudsmanlığı Kurumu Konferansı

    İsveç'te Basın Özgürlüğü Yasası'nın 250, İsveç Basın Konseyi'nin 100. yılı çerçevesinde İsveç Başkonsolosluğu ile ortak düzenleyeceğimiz "İsveç'te ve Türkiye'de Medya Ombudsmanlığı Kurumu" başlıklı konferansımıza katılımınızdan mutluluk duyacağız. 28 Nisan 2016 tarihinde Pera Palace Jumeirah'ta gerçekleşecek olan konferansımızda geleneksel medya ve yeni medyanın sorunlarını tartışıp çözüm önerileri geliştireceğiz.

Nisan 21st, 2016|

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi Yayınlandı!

Uluslararası Şeffaflık Derneği son raporu Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi'ni bugün yayınladı. İSTANBUL - 7 Nisan 2016 – Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye’nin 15 kurumunu derinlemesine inceleyen Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizini yayınladı. Rapora göre, kurumlar yeterli sayılabilecek kaynaklara ve yasal çerçeveye karşın; etkin, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçiremiyor. Bunun en önemli nedeni yetersiz ve zayıf uygulama olarak görülmektedir. Yürütme erkinin diğer kurumlar üzerindeki nüfuzu, özellikle de yargı kurumlarını siyasallaştıran etkisi ve basın özgürlüğünü ihlal eden yasak ve kısıtlamalar siyasi iktidarın denetlenmesini güçleştirmektedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E.Oya Özarslan’a göre “Türkiye’de siyasi güç, diğer kurumları etkisizleştirecek [...]

Nisan 7th, 2016|

Konferans Daveti: Türkiye Nasıl Yönetiliyor? İlkeleriyle Yönetişim – Kurumlarıyla Türkiye

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Türkiye’de Şeffaflık Analizi Raporunu kamuoyu ile paylaşacağı “Türkiye Nasıl Yönetiliyor? İlkeleriyle Yönetişim – Kurumlarıyla Türkiye” başlıklı konferans 7 Nisan 2016, Perşembe günü İstanbul Divan Hotel’de gerçekleşecektir. Konferans programı aşağıdadır. Katılım için kayıt yaptırma şartı bulunmaktadır. Katılım durumunuza dair bilgiyi 6 Nisan Çarşamba günü saat 17:00’a kadar n.ogan@seffaflik.org adresine ya da 0212 234 34 29 numaralı telefona bildirmenizi önemle rica ederiz. Türkiye Nasıl Yönetiliyor? İlkeleriyle Yönetişim – Kurumlarıyla Türkiye 7 Nisan 2016, Perşembe Hotel Divan İstanbul 09:00 – 09:30 Kayıt 09:30 – 09:40 Açılış Konuşması: E. Oya Özarslan, Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 09:40 – 10:00 Türkiye [...]

Nisan 5th, 2016|

“BOBS Best of Online Activism Ödülleri’ne” Aday Olduk!

“The BOBS, Best of Online Activism,Ödülleri”ne Aday Olduk! http://thebobs.com/turkish/category/2016/user-award-turkish-2016/   Oylarınızı Bekliyoruz Sizin desteğiniz sayesinde, “Siyasette Şeffaflık Projemiz” kapsamındaki acikvekil.seffaflik.org kampanyamız, DeutscheWelle tarafından her yıl düzenlenen “The Bobs, Best of Online Activism Ödülleri”ne aday gösterildi. Deutsche Welle 2004 yılından bu yana, internette ifade özgürlüğü ve sivil toplumun geliştirilmesi için çaba gösteren projeleri ödüllendiriyor. acikvekil.seffaflik.org üzerinden milletvekillerini “Dürüstlük Taahhütnamesi”ni imzalamaya ve her yıl düzenli olarak “mal beyanlarını kamuoyuna açıklamaya” davet etmiştik. Meclis’in ve milletvekillerinin daha da güçlendirilmesi adına yürüttüğümüz bu çalışmanın, Türkiye’de rejim tartışmalarını yaşadığımız bugünlerde dünya çapında bir ödül almasıyla, şimdi bir kez daha Türkiye’de aktif vatandaş katılımı ve sivil [...]

Nisan 4th, 2016|

Kamuoyu Araştırmamızın Sonuçlarını Açıkladık!

Uluslararası Şeffaflık Derneği, “Türkiye’de Yolsuzluk: Neden, Nasıl ve Nerede?” başlıklı 2. kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.  Araştırma sonuçlarına göre: Katılımcıların yüzde 55’i, “Son 2 yıl içerisinde yolsuzluk arttı” diyor. Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Türkiye ülke kolu Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak, “Türkiye’de Yolsuzluk: Neden, Nasıl ve Nerede?” başlıklı 2. kamuoyu araştırmamızın sonuçlarını açıkladık. Türkiye’nin tüm bölgelerinde, toplam 2000 kişiyle yürütülen kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre; katılımcıların %55i, son 2 yıl içerisinde yolsuzluğun arttığını, %41’i ise önümüzdeki 2 yıl içerisinde ise yolsuzluğun artacağını düşünüyor. Kamu kuruluşlarında rüşvet talebiyle karşılaşanların %45’i yasal yollara başvurmanın durumu değiştirmeyeceğini ya da olumsuz [...]

Mart 9th, 2016|

Medya Özgürlüğü Basın Açıklaması

Uluslararası Şeffaflık Örgütü - Berlin Merkez'in Medya Özgürlüğü basın açıklaması için linke tıklayınız Uluslararası Şeffaflık Derneği Medya Özgürlüğü Basın Açıklaması Basın Özgürlüğü Kırmızı Çizgimiz! Son zamanlarda medya kuruluşlarına yönelik el koyma kararlarıyla, Türkiye'nin kronik problemlerinden olan basın özgürlüğü önündeki engellerin yeni bir boyuta geçtiği görülmektedir. Anayasa'nın başta 30. Maddesi olmak üzere basın faaliyetinin teminatı niteliğindeki açık hükümlerin ihlali olarak görülen kararlarla, ifade ve basın özgürlüğü her geçen gün biraz daha yıpratılmaktadır. Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya; yürütme erkinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin asli bir yükümlülüğe ve halkın bilgiye ulaşma hakkının korunmasında kritik bir role sahiptir. Sağlıklı bir demokrasinin en önemli güvencelerinden [...]

Mart 8th, 2016|
WordPress Image Lightbox