“Türkiye’de Yolsuzluk” Raporumuz Yayınlandı!

Türkiye'de Yolsuzluk: Yasalar, Uygulamalar ve Riskli Alanlar Yolsuzlukla etkili mücadele politikaları üretebilmek için kamu kurumlarında yolsuzluk riskinin tayini, atılması gereken adımların başında gelmelidir. Yolsuzluk riskini tanımlamak, riskin azaltılması için izlenecek stratejilerin tesisi ve olası uygunsuz ve usulsüz uygulamaların azaltılması konusunda kurumlara yol gösterecektir. Yolsuzlukla mücadele alanında karşılaşılabilecek sorunları öngörebilmek ve zayıf noktaları tespit etmek bu kurumlar için hayati önem taşımaktadır. Böyle bir yaklaşım ile kamu görevlileri ve karar alıcılar kamu hizmetlerinin kalitesini artırabilir ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayabilir. Bu proje, yolsuzlukla mücadele alanındaki çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapmak ve riskli noktaları ve gelişmeye açık alanları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu rapor [...]

Mayıs 16th, 2017|

7 Nisan 2017 I Açık Yönetim – Şeffaf ve Hesap Verir Yargı Konferansı

  Uluslararası Şeffaflık Derneği ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliğiyle, 7 Nisan 2017 Cuma günü Taksim Point Otel'de gerçekleştireceğimiz Açık Yönetim - Şeffaf ve Hesap Verir Yargı Konferansı’na davetlisiniz. Bu konferans Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi projesi kapsamında düzenlenmektedir. Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi devletlerin iyi yönetişim ilkelerine uyum sağlayabilme ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki yeterliliklerini ölçmek üzere Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yöntemiyle yürütülen bir araştırmadır. Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi, kurumların verimli ve etkin bir biçimde işleyebilme kapasitesini, iyi yönetişim ilkeleriyle uyumu ve yolsuzlukla mücadele performansı bakımından genel durumlarını bütüncül bir bakış açısıyla göstermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede yapılan incelemelerde, genel olarak sistemin değerlendirilmesinin yanı sıra özel olarak [...]

Nisan 5th, 2017|

2016 YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ AÇIKLANDI!

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ 2016 YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ'Nİ AÇIKLADI Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2016 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin Yolsuzluk Sıralamasındaki Düşüşü Sürüyor! Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi puanı ve sıralamadaki yeri 2013 yılından beri çarpıcı bir biçimde gerilemeye devam ediyor. 2016 yılı Endeks sonuçlarına göre, bir puanlık düşüşle 41 puan alan Türkiye 9 basamak birden gerileyerek 176 ülke arasında 75. sırada yer aldı. [1] Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele alanındaki gelişmeleri takip edememesi nedeniyle, önceki yıllarda alt sıralarda bulunan birçok ülke bu yıl ön sıralara geçti.   [...]

Ocak 25th, 2017|

2016 Şeffaflık Ödülleri için Başvurularınızı Bekliyoruz!

  Başvuru formu için: https://goo.gl/forms/LZjF5C3eYcEJo63d2 ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ ŞEFFAFLIK ÖDÜLLERİ - YÖNERGE Şeffaflık Ödülleri, yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla verilmektedir. Şeffaflık Ödülleri, Medya, Kurumsal ve Yurttaş olmak üzere 3 kategoride verilecektir. Ödüllere Türkiye’de yerleşik olan ve resmi yahut profesyonel görevler üstlenen birey ve kurumlar dahil olmak üzere toplumun her kesiminden kişiler başvurabilir. Ödülün finansal bir karşılığı olmayıp, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık için çalışan geniş bir insan ve kurum yelpazesinin yer alacağı ödül törenine katılım ve bir plaketten oluşmaktadır. Şeffaflık Ödülleri’nin yaratacağı farkındalık, ülkenin sosyal, politik [...]

Ekim 3rd, 2016|

Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat Kitabı

Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat - R. Bülent Tarhan Başbakanlık Başmüfettişi (halen emekli) tarafından hazırlanarak TEPAV tarafından yayımlanan bu kapsamlı çalışma, yolsuzlukla mücadelenin hukuksal çerçevesini oluşturan temel mevzuatın yanı sıra uluslararası anlaşmaları, “Bir Olgu Olarak Yolsuzluk” başlıklı TBMM Yolsuzluk Araştırma Komisyonu Raporunun Yolsuzlukla Mücadele Önlemleri ve Yöntemleri ile Sonuç bölümünü, uluslararası raporları, T.C. hükümetlerinin yayımladığı eylem planlarını ve Bülent Tarhan’ın “Yolsuzlukla Mücadelenin Kurumsal Alt Yapısı ve Hukuki Çerçeve” başlıklı kapsamlı bir makalesini içermektedir. Saydamlıkla ve iyi yönetişimle bağlantılı mevzuatın yolsuzlukla mücadeleyle de bağlantılı olduğu düşüncesiyle bu kitap kapsamında, örneğin bilgi edinme ve mali yönetim mevzuatı ya da Sermaye Piyasası Kanunun [...]

Eylül 21st, 2016|

Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Rehberi

Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak özel sektörde daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir yapı kurulmasının, özel sektörde yolsuzlukla mücadele konusundaki farkındalığın artırılması, şirket üst yönetimlerinin bu konuda kararlılık göstermesi, şirketlerin bünyesinde etkili yolsuzlukla mücadele programlarının hazırlanması ve eksiksiz bir biçimde uygulanması ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla başlattığımız “Özel Sektörde Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programı” kapsamında etik değerlerini pekiştirmiş güçlü bir iş dünyasının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefledik. Ayrıca yine proje kapsamında şirketlere uyum, etik, şeffaflık, iyi yönetişim ilkeleri ve yolsuzlukla mücadele politikalarını geliştirme konusunda farklı düzeylerde eğitimler vererek şirketlerde bir farkındalık yaratmayı görev edindik. “Özel Sektörde Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programı” kapsamında gerçekleştirdiğimiz titiz bir çalışma sonucu hazırlanan ve [...]

Mayıs 27th, 2016|

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi Yayınlandı!

Uluslararası Şeffaflık Derneği son raporu Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi'ni bugün yayınladı. İSTANBUL - 7 Nisan 2016 – Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye’nin 15 kurumunu derinlemesine inceleyen Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizini yayınladı. Rapora göre, kurumlar yeterli sayılabilecek kaynaklara ve yasal çerçeveye karşın; etkin, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçiremiyor. Bunun en önemli nedeni yetersiz ve zayıf uygulama olarak görülmektedir. Yürütme erkinin diğer kurumlar üzerindeki nüfuzu, özellikle de yargı kurumlarını siyasallaştıran etkisi ve basın özgürlüğünü ihlal eden yasak ve kısıtlamalar siyasi iktidarın denetlenmesini güçleştirmektedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E.Oya Özarslan’a göre “Türkiye’de siyasi güç, diğer kurumları etkisizleştirecek [...]

Nisan 7th, 2016|

“BOBS Best of Online Activism Ödülleri’ne” Aday Olduk!

“The BOBS, Best of Online Activism,Ödülleri”ne Aday Olduk! http://thebobs.com/turkish/category/2016/user-award-turkish-2016/   Oylarınızı Bekliyoruz Sizin desteğiniz sayesinde, “Siyasette Şeffaflık Projemiz” kapsamındaki acikvekil.seffaflik.org kampanyamız, DeutscheWelle tarafından her yıl düzenlenen “The Bobs, Best of Online Activism Ödülleri”ne aday gösterildi. Deutsche Welle 2004 yılından bu yana, internette ifade özgürlüğü ve sivil toplumun geliştirilmesi için çaba gösteren projeleri ödüllendiriyor. acikvekil.seffaflik.org üzerinden milletvekillerini “Dürüstlük Taahhütnamesi”ni imzalamaya ve her yıl düzenli olarak “mal beyanlarını kamuoyuna açıklamaya” davet etmiştik. Meclis’in ve milletvekillerinin daha da güçlendirilmesi adına yürüttüğümüz bu çalışmanın, Türkiye’de rejim tartışmalarını yaşadığımız bugünlerde dünya çapında bir ödül almasıyla, şimdi bir kez daha Türkiye’de aktif vatandaş katılımı ve sivil [...]

Nisan 4th, 2016|

Kamuoyu Araştırmamızın Sonuçlarını Açıkladık!

Uluslararası Şeffaflık Derneği, “Türkiye’de Yolsuzluk: Neden, Nasıl ve Nerede?” başlıklı 2. kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.  Araştırma sonuçlarına göre: Katılımcıların yüzde 55’i, “Son 2 yıl içerisinde yolsuzluk arttı” diyor. Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Türkiye ülke kolu Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak, “Türkiye’de Yolsuzluk: Neden, Nasıl ve Nerede?” başlıklı 2. kamuoyu araştırmamızın sonuçlarını açıkladık. Türkiye’nin tüm bölgelerinde, toplam 2000 kişiyle yürütülen kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre; katılımcıların %55i, son 2 yıl içerisinde yolsuzluğun arttığını, %41’i ise önümüzdeki 2 yıl içerisinde ise yolsuzluğun artacağını düşünüyor. Kamu kuruluşlarında rüşvet talebiyle karşılaşanların %45’i yasal yollara başvurmanın durumu değiştirmeyeceğini ya da olumsuz [...]

Mart 9th, 2016|

Medya Özgürlüğü Basın Açıklaması

Uluslararası Şeffaflık Örgütü - Berlin Merkez'in Medya Özgürlüğü basın açıklaması için linke tıklayınız Uluslararası Şeffaflık Derneği Medya Özgürlüğü Basın Açıklaması Basın Özgürlüğü Kırmızı Çizgimiz! Son zamanlarda medya kuruluşlarına yönelik el koyma kararlarıyla, Türkiye'nin kronik problemlerinden olan basın özgürlüğü önündeki engellerin yeni bir boyuta geçtiği görülmektedir. Anayasa'nın başta 30. Maddesi olmak üzere basın faaliyetinin teminatı niteliğindeki açık hükümlerin ihlali olarak görülen kararlarla, ifade ve basın özgürlüğü her geçen gün biraz daha yıpratılmaktadır. Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya; yürütme erkinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin asli bir yükümlülüğe ve halkın bilgiye ulaşma hakkının korunmasında kritik bir role sahiptir. Sağlıklı bir demokrasinin en önemli güvencelerinden [...]

Mart 8th, 2016|

Yolsuzlukla Mücadelede Açık Veri Kullanımı – Tam Gün Uygulamalı Eğitim

  İngiltere Büyükelçiliği tarafından finansa edilen, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 26 Şubat 2016’da 10:00 - 16:30 arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek Açık Veri (AV) eğitimi, bilgi çağında dijitalleşen bilgilerin nasıl daha etkin şekilde kullanılabildiğini, açık verinin hayatın her alanında nasıl artı değer yaratarak istihdam oluşturup, hayat kurtardığı, yolsuzlukla mücadelede nasıl etkin bir araç olduğu ve kullanıldığı; iki konuk bir eğitmen ile pratik uygulamalar, örnek çalışmalar, açık kaynak veri araçlarının kullanımı ve verinin nasıl açıldığını kapsayan proje üretimli bir çalışmayı kapsamaktadır. Atölyenin Çıktıları Verinin Nasıl Açıldığını Öğrenme Açılan Veri Formatı Hakkında Detaylı Bilgi Edinme Açık Verinin Kullanımını Etkin Şekilde Örnekleriyle Uygulamayı [...]

Şubat 25th, 2016|

Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Programı Çalıştayı’nı gerçekleştirdik

"Özel Sektörde Yolsuzlukla Mücadele Programı" kapsamında, 19 Şubat 2016 tarihinde, Hollanda Başkonsolosluğu'nun desteği ve  TÜSİAD ve Global Compact Türkiye'nin işbirliğiyle ilk çalıştayımızı geçekleştirdik. Çalıştay, Hollanda Başkonsolosluğu'nun desteklediği proje kapsamında oluşturulan Özel Sektör için Yolsuzlukla Mücadele Programı Geliştirme Rehberi'ni tanıtmayı ve rehberin özel sektör temsilcileri arasında oluşturduğu izlenimi öğrenmeyi hedeflemiştir. -------------------------- Özel Sektör için Yolsuzlukla Mücadele Programı Geliştirme Rehberi’ni tanıtmayı ve rehberin oluşturduğu izlenimi öğrenmeyi hedefleyen “Özel Sektörler Yolsuzlukla Mücadele Programı” çalıştayının ikinci oturumu, 29 Şubat 2016 tarihinde, TEPAV işbirliği ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Şubat 22nd, 2016|

2015 YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ AÇIKLANDI!

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ 2015 YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİNİ AÇIKLANDI Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin bu yılki sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.   Türkiye’nin Düşüşü Devam Ediyor! 168 ülke arasında yapılan endeks çalışmasına göre 2015 sonuçlarında, Türkiye 3 puanlık düşüşle 2014’te aldığı puanın da altında kaldı. Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi’ndeki notu, bu yıl 3 puan birden düşerek 45 puandan 42’ye geriledi. 2014 yılında yaşadığı dramatik düşüşle son 6 yıldaki ilerlemesini sıfırlayan Türkiye, bu yeni düşüşle de olumsuz konumunu sürdürmüş oldu. Puanı yanında ülke sıralamasında da 2 sıra [...]

Ocak 27th, 2016|

“Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık” Raporu Yayınlandı

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında Ekim 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında finanse edilen ve Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yürütülen “Siyasette Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik için İşbirliği ve Savunuculuğun Güçlendirilmesi” Projesi’nin araştırma çıktısı olan “Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık” Raporu yayınlandı.  Rapor, Türkiye’de ve çeşitli demokratik ülkelerde siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanını, denetim süreçlerini ve medya ile ilişkilerini karşılaştırmalı bir şekilde ele alırken, Türkiye’de gerçekleşen Mart 2014 yerel seçimlerini, Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’ni, şeffaflık ve hesap verebilirlik açılarından incelemektedir. Denetim süreçlerinin detaylı ele alındığı raporda ayrıca, Dünya’da [...]

Ocak 25th, 2016|

Daha Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Siyasete Davetlisiniz!

Uluslararası Şeffaflık Derneği, GONG Hırvatistan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü Bulgaristan Birimi ve Açık Koalisyon katılımcısı sivil toplum kuruluşları olarak Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı ile fonlanan "Siyasette Şeffaflık"Projesinin çıktılarının ve Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya danışmanlığında hazırlanan "Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık Raporu"nun tanıtılacağı, 17 Aralık Perşembe, saat 09:30-13:30 arasında HiltonSA Ankara Otel'deki etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız! Etkinliğe katılım için d.oguz@seffaflik.org veya 02122405281 üzerinden iletişime geçebilirsiniz

Aralık 9th, 2015|
WordPress Image Lightbox