Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde 2016 Şeffaflık Ödülleri Sahiplerini Buldu!

 

2016 Şeffaflık Ödülleri; Medya dalında gazeteci Çiğdem Toker, Kurumsal alanda Ovacık Belediyesi adına Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Yurttaş/Sivil İnisiyatif dalında Açık Açık Derneği ödüle layık görüldü. Kurumsal Teşvik ödülü ise Novo Nordisk şirketine verildi.

herkes4-3

2016 Şeffaflık Ödülleri, 9 Aralık 2016 günü 12:30’da Elite World İstanbul Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Şeffaflık Ödülleri; 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla verilmektedir.

Bu yıl medya kategorisinde, tüm gazetecilik yaşamı boyunca sürdürdüğü yolsuzluk karşıtı tutum ve çalışmalarıyla Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker ödüle layık görüldü. Sayın Toker’in kamu kaynaklarının toplumun yararına kullanılması adına; örtülü ödenek, çıkar çatışmaları, kamu ihaleleri, arazi rantları gibi konularda kaleme aldığı yazılar ve araştırmacı gazetecilik anlayışı, sivil toplum örgütleri ve tüm yurttaşlar için çok değerli ve önemlidir.

cigdemtokerodullu

Kurumsal Şeffaflık Ödülü ise Ovacık Belediyesi adına Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’na verildi. Ovacık Belediyesi; yönetime dair her konuya halkın doğrudan katılmasına olanak tanıyan örgütlenme biçimi, demokrasinin tüm dünyada hakim olan şekilci uygulamasının çok ötesine geçerek katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği yönetim anlayışının temel ilkeleri olarak belirlemiştir. Belediye binasına gelir gider tablosunun asılması Derneğimizin benimsediği ilkelerin çarpıcı ve sıradışı bir uygulaması olarak değerlendirilmiştir. Doğaya ve doğallığa duyarlı üretim anlayışıyla emeği merkezine alan bir sürdürülebilir kalkınma politikası uygulaması da birçok yerel yönetim biriminin örnek alabileceği bir üretim ve paylaşım modelidir.

ovacikodul

 

Sivil Toplum Kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verebilirliğini artırmak adına hayata geçirdikleri değerli çalışmalarla, 2016 Şeffaflık Ödülü’ne Yurttaş/Sivil İnisiyatif kategorisinde Açık Açık Derneği layık görüldü. Yurttaşların sivil topluma katılım ve katkılarını artırmak, sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında uluslararası kıstaslara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak adına yürüttükleri çalışmalar ile Açık Açık Derneği, güçlü bir demokrasinin güçlü bir sivil toplum ile mümkün olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarının savundukları ilkeleri uygulama konusunda öncü olmaları gerektiğini tüm topluma hatırlatmaktadır.

acikacikodul

İş dünyasında şeffaflığı yaygınlaştırmak ve yolsuzlukla mücadele etmek adına değerli uygulamaları ile 2016 Şeffaflık Teşvik Ödülü’ne ise Novo Nordisk Yakın Doğu Bölge Ofisi layık görüldü. Uyum eğitim ve politikalarını, şirket içi etik kodları yaygınlaştırmak, daha etkili kılmak adına hazırlanan yaratıcı ve eğlenceli uyum programları, iş dünyasında etik iş anlayışını yaygınlaştırmak adına önemli bir çalışmadır.

novonordiskodul

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E.Oya Özarslan ödüllerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Her geçen gün, güçlü ve refah içinde bir toplumun ancak özgürlükçü, adil, kaynaklarını verimli bir şekilde ve toplum yararına kullanan, yolsuzluktan arınmış bir sistemle mümkün olduğunu yeniden görüyoruz. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde yurttaşlarımızı tüm karar vericiler ve kurumlar düzeyinde şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını talep etmeye çağırıyoruz.”

 

Şeffaf Toplum, Şeffaf Gelecek!

 

Basın bildirisine göz atmak için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.