2016_seffaflik_odul

 

Başvuru formu için: https://goo.gl/forms/LZjF5C3eYcEJo63d2

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ ŞEFFAFLIK ÖDÜLLERİ – YÖNERGE

Şeffaflık Ödülleri, yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla verilmektedir. Şeffaflık Ödülleri, Medya, Kurumsal ve Yurttaş olmak üzere 3 kategoride verilecektir. Ödüllere Türkiye’de yerleşik olan ve resmi yahut profesyonel görevler üstlenen birey ve kurumlar dahil olmak üzere toplumun her kesiminden kişiler başvurabilir.

Ödülün finansal bir karşılığı olmayıp, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık için çalışan geniş bir insan ve kurum yelpazesinin yer alacağı ödül törenine katılım ve bir plaketten oluşmaktadır.

Şeffaflık Ödülleri’nin yaratacağı farkındalık, ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gelişmesine büyük etkiler yaratabilir. Bu sebeple Jüri, ödülü kazanan kişi veya kurumları seçerken incelikli ve özenli bir değerlendirme gerçekleştirecek, katılım ve fırsat eşitliği haklarını gözetecek ve farklılığa saygı gösteren bir süreç yürütecektir.

Jüri, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan ülke genelindeki yolsuzlukla mücadelede farkındalık yaratacak girişim ve çabalar ile şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik alanında örnek olacak uygulama ve çalışmalara ilişkin başvuruları göz önünde bulunduracaktır. Ödüller, ödül sahiplerinin örnek bir kişiliğe sahip olmalarının bir kanıtı niteliğinde değildir, sadece toplumda örnek olma niteliği taşıyan belirli bir eylem veya girişimi tanımak amacını taşımaktadır.

Başvuru Koşulları:

Adayların aşağıdaki koşullara uyması beklenmektedir:

 • Adaylar, kendi çevrelerindeki yolsuzluk içeren olay ve durumlara önemli ölçüde etki eden eylem ve girişimlerde bulunmuş olmalı veya toplumsal düzeyde şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ilkelerini yerleştiren eylem ve uygulamaları gerçekleştirmiş olmalı.
 • Başvuruya konu eylem ve girişimler, ülke çapında ilgi çekebilecek ve özendirici nitelikte olmalı, iyi örnek teşkil edebilmeli.
 • Başvuruya konu eylem ve girişimler, cesur, yaratıcı ve yenilikçi olmalı ve geniş çapta tanınmayı hak etmeli.

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde Şeffaflık Ödülleri’ne adaylık kabul edilmeyecektir:

 • Dürüstlüğü ve amaçları şaibeli olan kişi ve kurumların başvurması halinde tamamen Jüri’nin değerlendirmesine bağlı olarak bu başvurular dikkate alınmayabilir.
 • Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve Jüri üyeleri Şeffaflık Ödülleri için başvuramazlar.

Adaylık Usulleri:

 • Başvuru, kişi ya da kurumun kendi adına yapılmalıdır. 3. bir şahsın başka bir kişi veya kurumu aday göstermesi halinde, ilgili kişi veya kurumun rızası bulunmalıdır.
 • Jüri üyeleri belirli bir olay ya da eylemi dikkate alarak resen de aday belirleyebilir.
 • Adaylık süreci Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla ilan edilecektir.

Adaylık Dosyası:

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdakiler gereklidir:

 • Adaya dair bilgileri içeren başvuru formu
 • Adayın ödülü neden hak ettiğini açıklayan en fazla 600 kelimelik bir bildiri (Başvuru formunun içinde mevcut)
 • Varsa basın küpürleri, ses ve video formatında destekleyici dosyalar

Eksik başvuru formları kabul edilmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı adaylıklar ve davranışlar adaylığı geçersiz kılar.

Başvuru formu https://goo.gl/forms/LZjF5C3eYcEJo63d2 adresi üzerinden online olarak doldurulabilir. Forma eklenemeyecek destekleyici dosyalarınızı (yüksek boyutlu belge, ses ya da video dosyası) transparencyawards@seffaflik.org adresine gönderebilirsiniz.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, başvurunun alındığını kişiye bildirecek, adaylık dosyalarını gözden geçirecek ve Jüri’nin değerlendirmesi için derleyecektir. Gerektiğinde adaylardan ek bilgi talep edilebilecektir.

Jüri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Adaylığın ve destekleyici dökümanların Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin amaçlarına uyup uymadığına karar verebilir.
 • Adaydan ek bilgileri adaylık dosyasına eklemesini isteyebilir.
 • İstisnai durumlarda mülakat düzenleyerek verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilir veya ek olarak başka bilgi ve dökümanlar talep edebilir.
 • Hiç bir adayın uygun bulunmaması halinde Şeffaflık Ödülleri verilmeyebilir.
 • Kazanan kişi veya kurumun, Uluslararası Şeffaflık Derneği ve Şeffaflık Ödülleri’nin itibarını riske atacak bir davranışta bulunması durumunda ödülü geri çekebilir. Bu durumun nedenleri Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu tarafından açık bir biçimde ifade edilecektir.

Genel Bilgilendirme:

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin tüm eklentileriyle birlikte başvuruya konu haber, rapor, uygulama veya çalışmayı Şeffaflık Ödülleri verilmesi amacı çerçevesinde toplama, kullanma ve saklama hakkı bulunmaktadır. Uluslararası Şeffaflık Derneği, adayın ismi, resmi, sesi ve diğer tüm eklenti dökümanları ek bir ödeme olmaksızın Şeffaflık Ödülleri programı ve ödül töreni ile ilgili duyuru ve tanıtım sırasında kullanma hakkına sahiptir.

Gizlilik İlkesi:

Şeffaflık Ödülleri adaylık süreci, gizlilik ve kişisel bilgilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği, adayın bilgisi ve izni dışında hiç bir bilgiyi toplamayacak, saklamayacak ve kullanmayacaktır. Aday konuyla ilgili sorularını info@seffaflik.org ya da transparencyawards@seffaflik.org adresinden sorabilir. Kişisel bilgiler yalnızca adaylık ve ödül programı amacıyla toplanmaktadır ve sadece Şeffaflık Ödülleri Jüri üyeleri, Uluslararası Şeffaflık Derneği Sekreterliği ve Yönetimi ile paylaşılacaktır.