7nisan

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliğiyle, 7 Nisan 2017 Cuma günü Taksim Point Otel’de gerçekleştireceğimiz Açık Yönetim – Şeffaf ve Hesap Verir Yargı Konferansı’na davetlisiniz. Bu konferans Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi projesi kapsamında düzenlenmektedir. Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi devletlerin iyi yönetişim ilkelerine uyum sağlayabilme ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki yeterliliklerini ölçmek üzere Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yöntemiyle yürütülen bir araştırmadır.

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi, kurumların verimli ve etkin bir biçimde işleyebilme kapasitesini, iyi yönetişim ilkeleriyle uyumu ve yolsuzlukla mücadele performansı bakımından genel durumlarını bütüncül bir bakış açısıyla göstermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede yapılan incelemelerde, genel olarak sistemin değerlendirilmesinin yanı sıra özel olarak kurumları etkileyen zayıf yönler ve eksiklikler de tespit edilmiştir.

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi Raporunda Yargıda Şeffaflık

Türk yargı sisteminin bilgi teknolojileri kapasitesi yeterlidir. 2012 yılı CEPEJ raporuna göre Türkiye’nin de dahil olduğu bir grup ülke, üst düzeyde bilgisayar otomasyonundan yararlanmaktadır. Türkiye’deki tüm hakim ve savcılara dizüstü bilgisayarlar, İnternet erişimi ve e-posta servisi sağlanmaktadır. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Sistemi, merkezi iletişim ağı projesi olarak hızlı, güvenilir, sağlıklı çalışan ve doğru yargı sistemini sağlamak için geliştirilen bir e-yargı sistemidir. Bu sistem Türkiye’de; mahkemeler, politika belirleyiciler ve diğer yargı organları tarafından kullanılmakta ve tüm mahkemeler, savcılıklar, hapishaneler, diğer devlet kuruluşlarını içermektedir. Ulusal düzeyde bir intranet olan UYAP sayesinde tüm mahkemeler elektronik şebekeler ile birbirine bağlı hale gelmiş ve tüm hukuki kovuşturmalar sistem üzerinden yürütülmektedir. UYAP dosya, mahkeme kararı ve devam eden dava sayısı ve ortalama karar süresi gibi birçok istatistiksel bilgiyi sağlamaktadır.  Bundan başka, Avrupa Birliği desteğinde yürütülen Adalete Daha İyi Erişim Projesi çerçevesinde oturum kayıtlarını görüntülü ve sesli tutmak maksadıyla Sesli ve Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi faaliyete geçirilmiştir. Bu sistem halihazırda mahkemelerin bazılarında kullanılmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için: Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

Raporun bulgularını özetlediğimiz kitapçık için tıklayınız.

Konferansımızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Ayrıntılı programı bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Konferansa katılım için info@seffaflik.org adresine mail yollayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

7 Nisan 2017 Cuma

Saat: 9:30-18:00

Yer: Taksim Point Otel

Adres: Topçu Cad. No:2 Taksim

Program